Stowarzyszenia Antymobbingowe

Od kilu lat również w Polsce działają Stowarzyszania Antymobbingowe, których celem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na skutek dyskryminacji w pracy. Placówki te doskonale rozumieją istotę problemu i starają się w najbardziej umiejętny sposób wspomóc pracowników.

Wyegzekwowanie swoich praw na własną rękę nie zawsze jest dobrym pomysłem, dlatego w pierwszej kolejności warto jest udać się, chociażby po radę, co możemy zrobić. Wiele osób jest zdania, że nie ma problemu, przecież tak wygląda pewnie każda praca, więc nie ma co narzekać.

Niestety śledząc definicje mobbingu od razu widać, że tego typu działania pracodawcy nie należą do jego obowiązków. Jeżeli padłeś ofiarą dręczenia, zastraszania, szykanowania, czy prześladowania nie ma co zwlekać.

Narzucenie większych wymagań niż inni mają inni pracownicy, krytyka, przywłaszczanie wyników, czy szantaż zwolnieniem, a nawet bezpodstawne wydalenie z pracy. Wszystko to związane jest z dyskryminacją, której trzeba się przeciwstawić.

klinika stomatologiczna poznań