Socjopatia

We współczesnych mediach bardzo często możemy usłyszeć, że odsetek socjopatów w społeczeństwie nieustannie wzrasta i że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że spotykamy ich na co dzień – w pracy, sklepie, kawiarni czy klubie.

Jednak czy aby na pewno wiemy, czym jest socjopatia? Socjopatia jest to zaburzenie osobowości, które przejawia się w nierespektowaniu podstawowych norm etycznych oraz wzorów zachowań w społeczeństwie.

Mówiąc ogólnie – socjopatia uwidacznia się w wyraźnym braku przystosowania do życia w społeczeństwie, które spowodowane jest niemożnością podporządkowania się zasadom współżycia społecznego.

Socjopatia przejawia się więc w takich zachowaniach jak kłamanie, kradzieże, bójki czy innego rodzaju konflikty z normami prawnymi.

Nie ulega wątpliwości, że osobowość socjopatyczna wykształca się na drodze negatywnych kontaktów społecznych.

Zaburzenie to powinno być objęte opieką psychologiczną, aby przywrócić jednostce możliwość prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

www.krakow.turystyka.pl