Resocjalizacja jako kierunek studiów

Choć czasy się zmieniają, a prognozy od wielu lat głoszą, że popularność kierunków pedagogicznych powinna nieustannie spadać, rzeczywistość pokazuje nieco inaczej, bowiem każdego roku na polskich uczelniach przybywa młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy pragną się kształcić na kierunkach pedagogicznych.

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się mniej popularne przed laty specjalizacje pedagogiczne, wśród których na wyróżnienie bezsprzecznie zasługuje resocjalizacja.

W trakcie trwania studiów na tym kierunku, student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz udzielania wsparcia i pomocy.

Zyskuję on kompetencje w zakresie pracy zarówno z osobami zagrożonymi, jak i niedostosowanymi społecznie, umożliwiając im często powrót do środowiska i rozpoczęcie życia zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i panującym systemem prawnym.

Nie ulega wątpliwości, że absolwent studiów pedagogicznych o specjalizacji resocjalizacyjnej ma nie tylko ogrom wiedzy i umiejętności, ale także duże możliwości realizacji zawodowej, bowiem może odnaleźć się w pracy w różnych instytucjach poprawczych, wychowawczych czy ośrodkach zajmujących się działalnością profilaktyczną.