Kategoria: Psychologia

Osoba homoseksualna dyskryminowana w pracy

Jednym z najczęstszych objawów dyskryminacji osób homoseksualnych jest nierówne traktowanie w miejscu pracy. Już samo zatrudnienie takiego pracownika spotyka się z odmową, ze względu na specyfikę danego stanowiska.

Stowarzyszenia Antymobbingowe

Od kilu lat również w Polsce działają Stowarzyszania Antymobbingowe, których celem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na skutek dyskryminacji w pracy. Placówki te doskonale

Narkomania

Uzależnienie od substancji chemicznych stanowi bardzo poważny problem naszej współczesnej cywilizacji. Jest bowiem wiele używek, których stosowanie prowadzi do szybkiej

Leczenie alkoholizmu

Pierwszą osobą, która uznała alkoholizm za jednostkę chorobową był Elvin Morton Jellinek, lekarz pochodzący z Czech, który w roku 1960 wydał publikację pt. Koncepcja