Postępujące zeświecczenie społeczeństw

Laicyzacja w życiu społecznym to problem widoczny i dość szybko postępujący. Współcześnie pragniemy posiadać dużo i szybko, a wiele doktryn religijnych nakazuje wyrzec się nadmiaru, być cierpliwym oraz prawym. W związku z szeregiem wyjawionych i nagłośnionych sytuacji związanych z karygodnym postępowaniem osób duchownych rośnie w naszym kraju niechęć do instytucji kościoła. Buntujemy się przeciw prawu, którego nie rozumiemy i które jest bezczeszczone w przypadkach, gdy najmocniej powinno być przestrzegane. Społeczny proces odejścia nikogo więc nie dziwi.

szkoleniana5.pl Zarówno mierzenie obwodu bioder jak i dopasowanie sukni to nie lada wyzwanie

Jednak natura człowieka nie lubi pustki duchowej. Często zastępujemy wiarę w Boga oraz praktykowanie religii nowymi zainteresowaniami. Szukamy w innych religiach, najczęściej wschodnich, w okultyzmie czy też rozmaitych filozofiach duchowych z przeszłości. Wielu także stara się całkowicie ignorować pytania o sens, wiarę, miłość czy istnienie czegoś transcendentalnego poza materią. Takie sytuacje prowadzić mogą do spadku zainteresowania własnym losem w sensie moralnym oraz do zobojętnienia na drugiego człowieka.