Psi terapeuta

Medycyna rozwija się diametralnie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz częściej zaczęto wykorzystywać „lecznicze właściwości…