Osoba homoseksualna dyskryminowana w pracy

Jednym z najczęstszych objawów dyskryminacji osób homoseksualnych jest nierówne traktowanie w miejscu pracy. Już samo zatrudnienie takiego pracownika spotyka się z odmową, ze względu na specyfikę danego stanowiska. Stwarzanie nieadekwatnych do obowiązków wymagań, gorszych warunków pracy, czy nawet zwalnianie bez wyjaśnienia po ujawnieniu swojej orientacji.

Mobbing w miejscy pracy ma miejsce nie tylko w relacji pracodawca- pracownik, ale również w kontaktach osoby o odmiennej orientacji seksualnej z innymi pracownikami. Wszelkie formy wyśmiewania, dokuczania, czy stwarzanie jednoznacznych sytuacji. Jednak najbardziej nieuzasadnione kwestie, które wzbudzają wśród osób dotkniętych największe emocje, to z pewnością wymaganie zaświadczenia lekarskiego, które wskazuje na nienaganny stan zdrowia z uwzględnieniem HIV oraz AIDS.

Owszem istnieją zawody, które wymagają takich zaświadczeń, w przeciwnym razie takie wymogi są jawnym dyskryminowaniem pracownika z powodu jego orientacji seksualnej.

www.zabicbobra.pl