Nierówność społeczna

Podziały społeczne istniały zawsze i zapewne nigdy nie przestaną być wyraźne. Dzielimy się na biednych i bogatych, zwolenników pracy lub lewicy, wierzących i laików itd. Przykładów jest oczywiście o wiele więcej. O ile część z nich stanowi obiektywne różnice międzyludzkie to jednak wciąż obserwujemy problemy związane z nierównością np. pod względem koloru skóry, posiadanego majątku czy statusu społecznego. Powszechnie funkcjonująca zasada tolerancji nie pozwala publicznie wypowiadać się negatywnie o innych, do których mamy mieszane uczucia np.

ze względu na pozycję w hierarchii zawodowej. Zasada jak najbardziej zacna i choć każdy wie, że wszyscy powinniśmy być sobie równi to jednak podziały społeczne są bardzo wyraźne. W dużych miastach europejskich istnieją dzielnice biedy i „wyspy” opływające w przepych i bogactwo. Niektórzy z niechęcią przekraczają granicę dzielnicy żydowskiej, choć się do tego nie przyznają. Inni obawiają się czarnoskórych, gdyż wydają im się obcy. Jawnych przykładów nierówności społecznej jest na świecie bardzo wiele.

Sytuacja tyczy się całego świata, bez względu na stopień cywilizacyjnego postępu, a może nawet mimo niego.