Narkomania

Uzależnienie od substancji chemicznych stanowi bardzo poważny problem naszej współczesnej cywilizacji. Jest bowiem wiele używek, których stosowanie prowadzi do szybkiej śmierci lub zrujnowania sobie zdrowia.

Narkomania na skalę bardziej powszechną pojawiła się w latach 90. ubiegłego wieku.

Wciąż stanowi bardzo duże zagrożenie, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych oraz niestabilnych emocjonalnie. Narkotyki zarówno miękkie, jak i twarde są dziś stosunkowo łatwe do dostania.

Nielegalność ich sprzedawania, nabywania czy używania nie przeszkadza w handlu nimi zarówno wśród dorosłych, jak i niepełnoletnich. Przyczyn takie stanu można dopatrywać się w odejściu świata od religii, liberalizacji codziennych obyczajów czy powszechnym pragnieniu do bycia wolną jednostką.

Dla niektórych stanowi też sposób radzenia sobie z trudną rzeczywistością i wysokimi wymaganiami współczesności. Skutki narkomanii są często podobne do skutków alkoholizmu.

Różnica jest taka, że narkotyki stosowane regularnie dużo szybciej wyniszczają organizm, co prowadzić może do poważnych chorób przewlekłych, a w przypadku przedawkowania nawet do śmierci.