Leczenie alkoholizmu

Pierwszą osobą, która uznała alkoholizm za jednostkę chorobową był Elvin Morton Jellinek, lekarz pochodzący z Czech, który w roku 1960 wydał publikację pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby.

Przedstawił on przebieg choroby, szczegółowo omówił fazy uzależnienie oraz podał domniemane powody. Dzięki temu, że alkoholizm został uznany za chorobę powstało szereg możliwości jego leczenia.

Przede wszystkim głównym warunkiem wyjścia z nałogu jest wola chorego. Bez chęci leczenie nie będzie efektów.

Osoba uzależniona ma do dyspozycji wiele różnych ośrodków terapeutycznych, grup wspólnotowych oraz klubów abstynenckich. Terapie grupowe lub indywidualne pozwalają pogłębić wiedzę na temat choroby, co z kolei pomaga w przyznaniu się i akceptacji uzależnienie.

Leczenie pokazuje jak zmienić styl życia, jak unikać sytuacji niebezpiecznych, jak radzić sobie z głodem w trakcie odwyku i jak bronić się przed nawrotami. Wszystko pod opieką wykwalifikowanego terapeuty oraz lekarza psychiatry.

Wspólnoty anonimowych alkoholików oferują natomiast wsparcie i pomoc w codziennym życiu.

Elegancka bielizna oraz stringi z koronki na każdą okazję