Hippisi

Hippisi stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych oraz w swoim czasie najbardziej liczną grupę społeczną. Ruch hipisowski został zapoczątkowany w połowie lat 60.

zeszłego wieku. Jego kolebką są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Głównym celem jego założenia miał być bunt i sprzeciw młodych ludzi w sprawach konsumpcjonizmu społecznemu ówczesnej Ameryki. Niemałe znaczenie miał tu także bunt przeciwko wojnie w Wietnamie, w którą USA zaangażowane były od 1957 roku.

Głównymi hasłami hippisów stały się „peace and love” oraz „make love, not war”. Związane były z nurtem pacyfistycznym ruchu, w ramach którego wiele osób świadomie i jawnie odrzucało prawne i państwowe obostrzenia nie chcąc uznać ich prawidłowości oraz celowości.

Hippisi zrzeszali ludzi przeważnie w okolicach 30 roku życia, którzy stawali się zwolennikami swego rodzaju anarchii. Głównym tego wyrazem był brak kooperacji podczas wojskowego poboru powszechnego, odrzucanie instytucji kościelnych czy szkolnych oraz korporacyjnego trybu pracy.