Hippisi stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych oraz w swoim czasie najbardziej liczną grupę społeczną. Ruch hipisowski został zapoczątkowany w połowie lat 60.

zeszłego wieku. Jego kolebką są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Głównym celem jego założenia miał być bunt i sprzeciw młodych ludzi w sprawach konsumpcjonizmu społecznemu ówczesnej Ameryki. Niemałe znaczenie miał tu także bunt przeciwko wojnie w Wietnamie, w którą USA zaangażowane były od 1957 roku.

Głównymi hasłami hippisów stały się „peace and love” oraz „make love, not war”. Związane były z nurtem pacyfistycznym ruchu, w ramach którego wiele osób świadomie i jawnie odrzucało prawne i państwowe obostrzenia nie chcąc uznać ich prawidłowości oraz celowości.

Hippisi zrzeszali ludzi przeważnie w okolicach 30 roku życia, którzy stawali się zwolennikami swego rodzaju anarchii. Głównym tego wyrazem był brak kooperacji podczas wojskowego poboru powszechnego, odrzucanie instytucji kościelnych czy szkolnych oraz korporacyjnego trybu pracy.

www.fenixmusic.pl