Dyskryminacja według przedstawicieli nauk społecznych

Specjaliści do spraw nauk społecznych zauważyli pewne zależności, które przyczyniły się do powstania ściśle określonych kryteriów dzielących dyskryminację.

Niezbędne w tym celu okazało się uwzględnienie podziału społeczeństwa na klasy społeczne.

Ich możliwości funkcjonowania w grupie wpływają na zastosowanie pewnych ograniczeń.

Nie ulega wątpliwości, że w społeczeństwie od zawsze panowało przekonanie, że rywalizacja jest niezbędna do naszego istnienia.

Niemniej jednak współcześnie taka niezdrowa konkurencja przyczynia się do powstania dyskryminacji częściowej.

Jej głównym działaniem jest uniemożliwianie uzyskania awansu przez pewne grupy społeczne.

Funkcjonujące dzisiaj pewne pułapy, uniemożliwiają osiągnięcie wyższej pozycji, co ma ogromne znacznie, chociażby w pracy.

W tym przypadku mamy do czynienia z segregacją zawodową, która opiera się na ograniczeniu dostępu do danych zawodów, czy też rozwoju zawodowego.

Co związane jest z koniecznością podejmowania pracy mniej opłacalnej i niesatysfakcjonującej.