Częstotliwość podawania szczepionki

Wytworzenie odporności przeciw danej chorobie nie jest prostym zadaniem. Z tego powodu niektóre szczepionki podawane są kilkukrotnie w ciągu życia. Tylko wówczas można bowiem zapewnić odpowiednią ochronę.

Ponadto należy pamiętać o odporności poszczepiennej, która utrzymuje się przez określony czas. Zależy ona m.in.

od rodzaju szczepionki, sposobu jej podania czy też schematu szczepienia. Większość szczepionek wymaga kilkukrotnej aplikacji. Do tej grupy zalicza się chociażby szczepionka przeciw WZW B, tężcowi, błonicy czy krztuścowi.

Kolejne dawki podawane są w określonych odstępach czasu. Jest to niezwykle istotne, bowiem wtedy organizm może wytworzyć odporność przeciw tym chorobom. Tylko nieliczne szczepionki podawane są jednokrotnie.

www.drobnyinwestor.pl stomatologia dziecięca rentgen zębów piątkowo najtaniej w Poznaniu

Do nich zalicza się chociażby szczepionka przeciw gruźlicy. Jeżeli istnieje konieczność aplikacji kilku dawek, należy pamiętać o tym, żeby nie pomijać żadnej z nich. Pojedyncza dawka z pewnością będzie niewystarczająca, by zapewnić należytą ochronę.