Arteterapia w systemie resocjalizacyjnym

W procesie resocjalizacyjnym, którego celem jest modyfikacja osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w społeczeństwie poprzez wykształcenie w niej odpowiedniego systemu norm i wartości, bardzo dużą rolę odgrywają techniki terapeutyczne, wśród których coraz większą popularność zdobywa arteterapia.

A czym właściwie jest arteterapia? Jest to ogół oddziałowań terapeutycznych za pomocą sztuki, w których najistotniejszym elementem jest wyrażanie i przekazywanie własnych uczuć za pomocą twórczej ekspresji.

Arteterapia jest niezwykle cennym narzędziem w pracy terapeutycznej procesu resocjalizacyjnego, ponieważ pomaga ujawnić wszelkiego rodzaju konflikty intrapsychiczne, które na ogół są niezwykle trudne do zwerbalizowania.

Artererapia obejmuje takie dziedziny jak muzykoterapię, teatroterapię, biblioterapię czy filmoterapię.

Nie ulega wątpliwości, że arteterapia to niezwykle perspektywiczna metoda terapii, która może być wykorzystywana w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży, skutkując nie tylko ukształtowaniem prawidłowej osobowości, ale i uwrażliwieniem na sztukę.