Resocjalizacja jako kierunek studiów

Resocjalizacja jako kierunek studiów

Choć czasy się zmieniają, a prognozy od wielu lat głoszą, że popularność kierunków pedagogicznych powinna nieustannie spadać, rzeczywistość pokazuje nieco...

Socjopatia

Socjopatia

We współczesnych mediach bardzo często możemy usłyszeć, że odsetek socjopatów w społeczeństwie nieustannie wzrasta i że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,...

Kryteria podziału metod resocjalizacyjnych

Kryteria podziału metod resocjalizacyjnych

Resocjalizacja jako proces modyfikacji osobowości jednostki w celu wykształcenia u niej odpowiedniego i powszechnie aprobowanego systemu norm i wartości jest...

Arteterapia w systemie resocjalizacyjnym

Arteterapia w systemie resocjalizacyjnym

W procesie resocjalizacyjnym, którego celem jest modyfikacja osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w społeczeństwie poprzez wykształcenie...